Friday, October 1, 2010

lies


I'm so sorry but i love you 都是謊言

曾經不懂 現在明白了 我需要你

I'm so sorry but I love you

說著傷人的話的我 不知不覺的失去了你

I'm so sorry but I love you 都是謊言

I'm so sorry, but I love you

I'm so sorry but I love you 離開我的你

請允許讓我慢慢忘記你 讓我也感受到疼痛

《lies》-Bigbang
 

No comments:

Post a Comment